Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65% gatunków dzikiej flory i fauny Polski stanowią gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne, pomagając wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są one zagrożone wyginięciem (restytucje). Działania takie dotyczą m.in. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.
 
Szanse na przetrwanie ginących gatunków mają zwiększyć strefy ochronne dla wybranych zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Stanowią one szczególny obszar odpowiedzialności leśników, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.
 
Na gruntach Nadleśnictwa Nowa Sól stwierdzono stanowiska 30 gatunków roślin objętych prawną ochroną, w tym: 18 – ścisłą, 12 – częściową. Zlokalizowano również 4 gatunki rzadkie w skali kraju. Wszystkie gatunki opisane są w Programie Ochrony Przyrody.
 
Na gruntach Nadleśnictwa Nowa Sól stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych (z odnotowaniem dokładnej lokalizacji):
 • Mszaki - torfowiec kończysty Sphagnum fallax
 • Paprotniki - długosz królewski Osmunda regalis, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
 • Nasienne – 23 gatunki, m.in. barwinek pospolity Vinca minor, bluszcz pospolity Hedera helix, cis pospolity Taxus baccata, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum
 
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól stwierdzono występowanie chronionych gatunków zwierząt:
 • 11 gatunków chrząszczy, 
 • 2 gatunki motyli, 
 • 5 gatunków błonkoskrzydłych, 
 • 11 gatunków płazów, 
 • 7 gatunków gadów, 
 • 133 gatunki ptaków objętych ochroną ścisłą i 6 gatunków objętych ochroną częściową
 • 34 gatunki ssaków, w tym 7 objętych ochroną ścisła i 5 objętych ochroną częściową.
 
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól wyznaczono 3 strefy ochronne, w tym dla:
 • bielika – 1 strefa
 • bociana czarnego – 1 strefa
 • kani rudej – 1 strefa 
 
 
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól występuje najgrubszy wiąz szypułkowy w Lasach Państwowych.