Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

Bohaterami tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Lasów, obchodzonego 21 marca, są drzewa w miastach i wokół dużych aglomeracji. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Lasy Państwowe każdego roku przygotowują do sadzenia ok. 800 mln sadzonek.