Asset Publisher Asset Publisher

Zasłużona emerytura! Czas Start!

Mówi się, że w życiu leśników las jest przestrzenią i czasem, wyznacza kierunki, nadaje rytm myślom i działaniom, te słowa bez wątpienia można odnieś do czasu jaki Pani Maria Grażyna Hak spędziła pracując w Nadleśnictwie Nowa Sól. Za wszystkie lata w służbie lasom, DZIĘKUJEMY !!!

W dniu 23 marca 2018 roku podczas uroczystej narady pożegnaliśmy jednego z najsympatyczniejszych i najdłużej pracujących pracowników naszego nadleśnictwa .

Za długoletnią i nienaganną współpracę podziękowania Pani Marii Grażynie Hak złożył w imieniu własnym oraz pracowników Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól Artur Tararuj oraz były już Nadleśniczy Józef Prałat, życząc wielu lat życia w zdrowiu i spokoju w rodzinnym gronie oraz realizacji niespełnionych dotychczas marzeń i planów.