Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nowa Sól
Nadleśnictwo Nowa Sól
+48 68 387 24 31
+48 68 387 93 93
ul. Ciepielowska 9
67-100 Nowa Sól

PAD Nadleśnictwa
tel. +48 68 356 10 43
kom. 603 791 358
Nadleśniczy
Artur Tararuj
+48 68 387 24 31
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Szwaja
+48 68 387 24 31 w. 16
Główny Księgowy
Aleksandra Macewicz
+48 68 387 24 31 w. 13
Inżynier Nadzoru
Bronisław Wartecki
+48 68 387 24 31 w.28

PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO

Bolesław Roskwitalski
Hodowla Lasu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 21
Rafał Nowak
Ochrona Lasu i PPOŻ
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 27
Rafał Feszyk
Zagospodarowanie Lasu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 20
Agnieszka Sońta
Użytkowanie Lasu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 24
Wiesława Kleemann
Gospodarka Towarowa
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 29
Mateusz Czerniawski
Gospodarka Towarowa
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 29
Jacek Heger
Szkółka Leśna
Tel.: +48 607 655 805
Katarzyna Łukowska
Edukacja
Tel.: +48 601 623 729

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anastazja Kędzierska
Księgowa ds. podatkowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 12
Joanna Jaworska
Księgowa ds. kosztowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 12
Hanna Malicka-Prałat
Księgowa ds. płacowo-kasowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 14

PION NADLEŚNICZEGO

Alicja Porębska
Kierownik ds. administracji
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 26
Bronisław Wartecki
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 28
Robert Miniach
Administrator Systemu SILP
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 33
Rafał Feszyk
Stanowisko ds. BHP, zamówień publicznych, środków pomocowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 20
Małgorzata Demska
Stanowisko ds. Pracowniczych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 25

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Lidia Hryniewiecka
Stanowisko ds. Administracyjnych i Transportu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 30
Monika Szymkowiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 387 24 31
Robert Miniach
Stanowisko ds. Administracyjnych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 33

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Jan Cisowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 23 / +48 601 629 321
Józef Mindler
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 23 / +48 691 018 872