Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Edukacja na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól prowadzona jest w oparciu o istniejące ścieżki przyrodniczo - edukacyjne, arboretum, salę edukacyjną, własne wydawnictwa i informatory.

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne zaopatrzone są w liczne informacje na temat flory i fauny Nadleśnictwa:
  • "Siedlisko",
  • "Łęgi Nadodrzańskie",
  • "Solniki".
 
Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Siedlisku
Początek trasy ma miejsce w wyłuszczarni nasion w Siedlisku. Jest to miejsce, w którym można się zapoznać ze sposobem łuszczenia nasion drzew i krzewów leśnych. W Wyłuszczarni nasion w Siedlisku poznaje się metody przysposobienia nasion do siewu oraz długoterminowego przechowywania. Kolejnym przystankiem jest poniemiecki zamek wraz z ogrodem, w którym rośnie wiele egzotycznych gatunków drzew takich jak: magnolia, trójiglicznia, ajlant, żywotnik, cyprysik. Trasa ścieżki prowadzi przez żyzne Nadodrzańskie Lasy. Można tu spotkać chronione gatunki roślin takie jak konwalia czy zawilec oraz ślady występowania bobra. Na ścieżce zostały umieszczone przystanki, dzięki którym można zapoznać się z pracą leśnika a także innymi tematami przyrodniczymi. Ścieżka zaopatrzona jest również w specjalne miejsca gdzie można rozpalić ognisko. Należy pamiętać, by wcześniej uzyskać zgodę opiekuna ścieżki. Telefon do leśniczego +48 607 655 867.
 
Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Łęgi Nadodrzańskie
Ścieżka leży tuż przy granicy miasta Nowa Sól. Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Trasa ścieżki ma długość 5 km i przebiega przez ciekawe przyrodniczo tereny doliny rzeki Odry. Ścieżka podzielona jest na 10 tematycznych przystanków. Na przystankach znajdują się informacje na temat typów środowisk, jakimi są np. lasy łęgowe, starorzecza, bagna, łąki. Trasa ścieżki prowadzi przez lasy liściaste, gdzie można spotkać wiele podstawowych gatunków drzew. Wiosną, kiedy zakwitną fiołki i zawilce ścieżka wygląda niezwykle atrakcyjnie. Przy końcu ścieżki znajduje się leśne jeziorko gdzie występują kosaćce, grzybienie i grążele. Przy jeziorku można rozpalić ognisko (po uzyskaniu zgody opiekuna ścieżki). Telefon do leśniczego +48 603 791 174.
 
Leśna ścieżka przyrodniczo - edukacyjna Solniki
Ścieżka położona jest przy miejscowości Kierzkowice niedaleko Kożuchowa. Trasa wiedzie przez Wzgórza Kożuchowskie będące częścią Wzgórz Dalkowskich. Ścieżka podzielona jest na 12 tematycznych przystanków. Na ścieżce znajduje się miejsce, w którym można rozpalić ognisko po uzyskaniu  zgody leśników. Telefon do leśniczego +48 601 629 322.
 
Przy siedzibie Nadleśnictwie Nowa Sól powstała również izba leśna oraz niewielkie arboretum. Przy arboretum usytuowano miejsce piknikowe, gdzie między innymi można rozpalić ognisko. W arboretum przeprowadzone są zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej.