Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Nowa Sól z siedzibą przy ul. Ciepielowskiej 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 24 31, e-mail: nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży drewna, użytków ubocznych, materiałów i innych usług oraz dzierżaw, najmu gruntów i nieruchomości;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji rozliczeń oraz archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obsługi roszczeń z tytułu realizacji umowy;
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym również w formie profilowania.

Materiały do pobrania